Gamification – En naturlig del av branding & marknadsföring

Gamifiering är processen att ta någonting som redan finns – en webbplats, en företagsapplikation, ett onlinemiljö – och integrera spelmekanik i det för att motivera deltagande, engagemang och lojalitet.

Gamifieringen tar de datastyrda teknikerna som speldesigners använder för att engagera spelare och tillämpar dem på andra spelupplevelser för att motivera åtgärder som ger värde för ditt företag.

Gamification kort förklarat

Gamification handlar inte om att skapa något nytt. Det handlar om att förstärka effekten av en befintlig kärnupplevelse genom att tillämpa motivationsteknikerna som gör spel så engagerande.

När du genom ditt innehåll på webben, appen eller i andra medier skapar interaktion med kunder, anställda och partners, driver du mer försäljning, stärker samarbeten, djupare lojalitet, högre kundnöjdhet och mer.

Hur kan du använda gamification i din marknadsföringsstrategi?

Vilka kampanjer kan du lansera?

Hur kan gamification stärka ditt varumärke, skapa lojalitet och bli en del av din marknadsföring?

Lojalitet 3.0 genom Gamification

Gamifiering förändrar affärsmodeller genom att skapa nya sätt att utvidga relationer, skapa långsiktigt engagemang och driva kund- och anställdas lojalitet. Gamification stärker ditt varumärke, dina produkter eller tjänster.

Det fungerar eftersom det utnyttjar de motivationer och önskningar som finns i oss alla för samhälle, feedback, prestation och belöning.

När det kombineras med den senaste forskningen om motivation och den data som genereras av användarinteraktioner, ger gamification företag möjlighet att skapa sann lojalitet.

Kurser i Digital Marknadsföring

Vi utbildar, håller kurser, föreläsningar och workshops inom Digital Marknadsföring och anpassar dessa utifrån dina behov.

Kurser i Digital Marknadsföring

Vi utbildar, håller kurser, föreläsningar och workshops inom Digital Marknadsföring och anpassar dessa utifrån dina behov.