Webbanalys

Beställ idag!

Beskrivning

Med ett bra analysarbete ökar vi webbplatsens effektivitet (konverteringsgrad) vilket ger ökade intäkter samtidigt som kostnaden för att få in fler besökare minskar.

3.600,00kr

Mer information om vår Webbanalys

Webbanalys handlar om att mäta och förstå besökarnas beteende på webbplatsen och sedan använda dessa insikter till att förbättra och optimera webbplatsen. Genom att arbeta med att analysera era besökare på webbplatsen skapas en förståelse för vilka besökarna är och vad de gör samt varför. Med rätt uppsatta mål och KPI:er för webbplatsen blir det enklare att fatta rätt beslut baserad på data i stället för att gissa och gå på magkänsla. Vi kan inte i förväg veta hur besökarna kommer att använda din webbplats. Men med hjälp av olika analysmetoder och statistikverktyg, som t ex Google Analytics, kan vi studera dem för att få kunskap om deras beteende. På så sätt kan vi hjälpa dig att optimera webbplatsen så att den verkligen fyller sitt syfte.